Cambridge University of Cambridge Judge Business School’daki Cambridge Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan ortak  bir çalışma, finansal teknoloji şirketlerinin COVID-19 pandemisinden nasıl etkilendiğini değerlendiriyor.

Çalışma, benzeri görülmemiş belirsizliğe ve piyasa koşullarındaki hızlı değişikliklere rağmen, dünya çapındaki FinTech’lerin COVID-19 pandemisinin zorluklarına yanıt vermede dirençli olduğunu ortaya koyuyor. Ankete katılan 13 FinTech dikeyinden 12’si, 2020 yılının ilk çeyreğinde ve 2. çeyrekte ortalama büyüme bildirdi, ancak büyüme pazarlar ve coğrafyalar arasında oldukça dengesiz.

Rapora göre FinTech’ler, hem mevcut ürün ve hizmetleri değiştirerek hem de yenilerini piyasaya sürerek pazar koşullarına uyum sağlama konusunda çevik ve yenilikçiydi. Bununla birlikte, dünya çapında operasyonlarda, kaynak yaratmada ve düzenleyici zorluklarda hala önemli rüzgarlarla karşı karşıyalar.

Raporda öne çıkan diğer detaylar şöyle:

COVID-19 sırasında genel olarak FinTech pazar performansı

COVID-19’a rağmen, FinTech’ler küresel olarak büyümeye devam ediyor. Ortalama olarak, FinTech firmaları Q1-Q2’de işlem sayılarında ve hacimlerinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 11 artış bildirdi. Bu, yeni müşteri edinme ve müşteriyi elde tutma gibi diğer önemli pazar performansı göstergelerinde bildirilen gelişmelerle de tutarlıdır.

COVID-19’un pazar performansı üzerindeki etkisi, FinTech iş dikeyleri veya coğrafi yetki alanlarında aynı değil. Dijital kredilendirme dışında, tüm sektörler işlem hacminde artış bildirdi, ancak büyüme oranı önemli ölçüde değişti. Dijital Varlık Borsaları, Dijital Ödemeler, Dijital Tasarruflar ve WealthTech’in tümü, Q1-Q2’de işlem hacminde yıllık bazda yüzde 20’yi aşan bir büyüme bildirirken, Dijital Bankacılık, Dijital Kimlik ve RegTech sektörleri ise Q1-Q2’de yaklaşık yüzde 10 artış bildirdi.

Daha sıkı karantina önlemlerine sahip FinTech pazarları, işlem hacminde daha yüksek büyüme bildirdi. FinTech işlem hacmi büyümesi, karantina önlemleri katı olan ükelerde, düşük katılık düzeyindeki ülkelere kıyasla yüzde 50 oranında daha yüksekti.

Gelişmekte olan piyasalardaki ve gelişmekte olan ekonomilerdeki (EMDE’ler) FinTech’ler daha yüksek büyüme, ancak aynı zamanda gelişmiş ekonomilerdekilere (AE’ler) göre daha fazla operasyonel zorluk ve risk bildirdi.

FinTech’lerin COVID-19’a Karşı Hamleleri

FinTech’ler, mevcut ürünlerinde, hizmetlerinde ve politikalarında değişiklik yaparak COVID-19’a yanıt verdiler. Ankete katılan firmaların üçte ikisi, COVID-19’a yanıt olarak ürünlerinde veya hizmetlerinde iki veya daha fazla değişiklik yaptıklarını ve yüzde 30’u bunu yapma sürecinde olduklarını bildirdi.

FinTech’ler bu süreçte bir dizi yeni ürün ve hizmet başlattı. Ankete katılan firmaların yüzde 60’ı COVID-19’a yanıt olarak yeni bir ürün veya hizmet piyasaya sürdüğünü bildirdi. Yüzde 32’si ise bunu hala yapmayı planlıyor. Dijital Ödemeler firmaları için en yaygın değişiklik, ek ödeme kanallarının geliştirilmesi ve devreye alınmasıydı (firmaların yüzde 38’i).

Bazı FinTech’ler artan siber güvenlik risklerine yanıt veriyor. Ankete katılan firmaların yüzde 28’i gelişmiş dolandırıcılık veya siber güvenlik özellikleri sunduklarını ve yüzde 12’si de bunu yapma sürecinde olduğunu bildirdi. FinTech’ler küresel olarak siber güvenlik risk algısında yıllık bazda yüzde 17’lik bir artış bildirdi.

Bugüne kadar, firmaların önemli istekliliğine rağmen, FinTech’lerin COVID-19 ile ilgili yardımın sağlanmasında sınırlı bir katılımı var. Ankete katılan FinTech firmalarının üçte birinden fazlası, COVID-19 ile ilgili bir veya daha fazla yardım önlemi veya planının sağlanmasına katılmaya istekli olduklarını bildirdi.

COVID-19 sırasında FinTech’ler için düzenleyici yanıtlar ve destek

COVID-19’a yönelik erken düzenleyici reaksiyonlar bazı FinTech’lere rahatlık sağladı. FinTech’ler, eKYC için düzenleyici destek (yanıt verenlerin yüzde 17’si), basitleştirilmiş CDD (yüzde 13), uzaktan katılım desteği (yüzde 12) ve kolaylaştırılmış ürün veya hizmet onayından (yüzde yedi) yararlandı. Firmalar ayrıca bu süreçte düzenleyici inovasyon girişimlerinden, örneğin bir inovasyon ofisi ile çalışmak (yüzde 14) veya bir düzenleyici korumalı alana (yüzde altı) katılmaktan yararlandıklarını da bildirdiler. Bununla birlikte, FinTech’ler acilen daha fazla düzenleyici desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirtti.

EMDE’lerdeki FinTech’ler, AE’lerdeki FinTech firmalarından daha acil bir düzenleyici desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdiler. Bu eğilim, bu çalışmada izlenen tüm düzenleyici müdahale önlemleri için geçerlidir. EMDE’lerdeki FinTech’lerin yaklaşık yarısı, yeni faaliyetler için acilen daha hızlı yetkilendirmeye veya lisanslamaya ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan rapor, pandemi döneminde ortaya çıkan fırsatların ve zorlukların FinTech’leri nasıl etkilediğine dair detaylı bir analiz sunuyor. Bu kapsamlı raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Rapor: COVID-19 FinTech düzenlemelerini teşvik ediyor