Resmi Gazete’de 22.01.2022 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özsermaye yükümlülüğü tutarları arttırıldı.

Tebliğ ile birlikte asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları i) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşları için 3 milyon TL’den 5.5 milyon TL’ye, ii) Ödeme kuruluşları (mühnasıran hesap bilgisi hizmeti sunanlar hariç) için 5 milyon TL’den 9 milyon TL’ye, iii) Elektronik para kuruluşları için 13 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

📍Belirlenen tutarlar 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

📊2021 yılının Aralık ayında yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğinin (“Yönetmelik”) 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Merkez Bankası, asgari özkaynak yükümlülüğü için belirlenen tutarları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirme yetkisini saklı tutmuştu.

%85 Oranında Artış- Arttırılan tutarların ortalaması dikkate alındığında Merkez Bankası’nın asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarında ortalama %85 oranında artışa gittiği görülmektedir. Merkez Bankası’nın TÜİK fiyat endeksindeki değişimi dikkate alarak bu oranı belirlediğini not etmek gerekir.

Sonraki Yıllardaki Artış- Yönetmeliğin 33. maddesindeki yetki kapsamında Merkez Bankası, asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarını her yıl Ocak ayında tekrardan değerlendirecektir. Bu nedenle ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yapacağı mali projeksiyonlarda bu artış ihtimalini göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.