Tebliğ Kapsamına Alınan Teknoloji Teşebbüsleri

Teknoloji Teşebbüslerinin Ne Yapması Gerekiyor?

Birleşme ve Devralma İşlemleri Bakımından Bildirime Esas Alınan Güncel Ciro Eşikleri

Birleşme ve Devralma İşlemleri Bakımından Bildirimin Elektronik Formatta Yapılması

Geçtiğimiz Yıllarda Gerçekleşen SIEC Testi Değişikliği İle Uyum

Genel Değerlendirme

KaynakMedium