MASAK, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları için Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi’ni de güncellediğini duyurdu.

MASAK’ın açıklamasında; ilgili formun sektör temsilciler ve sektör birliklerinden alınan görüş ve öneriler ile Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanın ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu çerçevesinde güncellendiği belirtilip, değişikliklerin özeti aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

– Şüpheli İşlem Bildirim Formu sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlanmış,
– Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri eklenmiş,
– Gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiş,
– Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı kategorileri eklenmiş,
– Şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklenmiş,
– Referans değer tabloları güncellenmiş ve kodlamalar değiştirilmiş,
– Kimlik tespit türü ve İşleme Aracılık Eden Finansal Kuruluş bilgileri bölümleri eklenmiş,
Yeni şüphe kategorileri eklenerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.

Rehber ve açıklama için buraya tıklayabilirsiniz.